Tuesday, August 14, 2012

The Best of Annamayya Kirthan Lyrics (Telugu)

Nanati Bathookoo
 
Nanati Bathookoo 
nanati batookoo natakamoo kanaka kannadi kevalyamoo
nanati batookoo natakamoo natakamoo
 
poottootayoo nijamoo povootayoo nijamoo
nattanadimi pani natakamoo ettanedoota galadi prapanchamoo
katta kadapatidi kevalyamoo

Meaning:
 The everyday life is but merely a drama. What is seen and yet unseen constitutes the drama. Beyond these stands salvation and liberation from this drama. The two ends are to be born and to be dead. Those are the truths.

Whatever we do in between these two ends constitutes the drama which unfolds. We see the universe and the life which is right in front of us but we don't see what is beyond. We don't see the one which is beyond the universe and the time. That is where the salvation is.

We eat our food. We wrap a cloth around our middle. Between these and our end is the drama. when we cross beyond this, we see the liberation

Palanethraloo

phalanetranala prabala vidhyoolata keli vihara lakshminarasimha lakshmimarasimha

pralaya maroota ghora bhrastika pootkara lalita nisvasa dolarachanaya
koolasaila koombhoonikoomoodahita ravigagana chalananidi nipoona nischala narasimha
nischala narasimha

daroonojvala dhagaddhageeta danshtranala vee kara spoolinga sangakridaya
vairi danavi ghora vamsa bhasmikarana karana prakata venkata narasimha
venkata narasimha venkata narasimhaAdeewoo Aladeewoo Sreeharee Woasamoo

adeewoo aladeewoo sreehari woasamoo
padee woeloo seshoola padagala mayamoo
adeewoo aladeewoo sreeharee woasamoo
padee woeloo seshoola padagala mayamoo
 
ade woenkatachala makheelonnatamoo
adeewoo brahmadoola kapooroopamu
adeewoo nityaneewoasa makheelamoonalaku
woenkataramana sankata harana 
narayana narayana
adeewoo neetyaniwoasa makheelamoonalaku
adechoodoodu ademrokoodu ananda mayamoo
adechoodoodu ademrokoodu ananda mayamoo
 
adeewoo aladeewoo sreeharee woasamoo
apadha mukroolawoada gowoinda gowoinda
 
kewoalya padamoo woenkatanaga madeewoo
sree woenkatapateeki seeroolenadi
bhawoeempa sakala sampada roopa madeewoo..adeewoo
woenkataramana sankataharana
bhawoeempa sakala sampada roopa madeewoo..adeewoo
pawoana moolakela pawoana mayamoo
 
 
Antaryamee
 
antaryamee alaseetee solaseetee eentatee nee saraneede chocheeteenee
antaryamee alaseetee solaseetee
koreena korkeloo koyanee katloo teeravoo neevavee tenchaka
koreena korkeloo koyanee katloo teeravoo neevavee tenchaka
bharapoo pagaloo papapoonyamooloo
bharapoo pagaloo papapoonyamooloo neroopoona bovoo neevoo vadanaka
 
madeelo cheentaloo mayeelaloo manoogooloo vadalavoo neevavee vadanaka
madeelo cheentaloo mayeelaloo manoogooloo vadalavoo neevavee vadanaka
edootane sreevenkateswara venkatesa sreeneevasa prabhoo
edootane sreevenkateswara nee vade adana gacheeteevee atteettanaka


bramha kadeegeena padhamoo 

bramha kadeegeena padhamoo 
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo
 
chelagee vasoodha goleecheena nee padamoo baleetala mopeena padamoo
talakaga gaganamoo tanneena padamoo
talakaga gaganamoo tanneena padamoo balareepoo gacheena padamoo
 
bramha kadeegeena padhamoo 
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo
 
paramayogoolakoo pareeparee veedhamoola paramosagedee nee padamoo
teeroovenkatageeri teeramanee choopeena parama padamoo nee padamoo
 
bramha kadeegeena padhamoo 
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo bramhamoo tane nee padamoo
bramha kadeegeena padamoo


veenapaloo veenavale veentaveentaloo
 
veenapaloo veenavale veentaveentaloo
veenapaloo veenavale veentaveentaloo
panagapoo domatera paeekettavelaya
 
kantee sookravaramoo gadeeyaledeenta antee alameloomanga andanoonde swamee
kantee sookravaramoo gadeeyaledeenta antee alameloomanga andanoonde
swamee kantee
peedeekeeta talambrala pendlee kootooroo konta pedamareelee naveenee
pendlee kootooroo
peedeekeeta talambrala pendlee kootooroo konta pedamareelee naveenee
pendlee kootooroo
peroogala javaralee pendlee kootooroo pedda peroola mootyalameda pendlee
kootooroo
perantandla nadeemee pendlee kootooroo
perantandla nadeemee pendlee kootooroo veebhoo peroo goocha
seegoopadee pendlee kootooroo
 
alara chanchalamaeena atmalandoonda nee alavatoo chesenee ooyala
alara chanchalamaeena atmalandoonda nee alavatoo chesenee ooyala
paloomaroo oochvasa pavanamandoonda nee bhavamboo teleepenee ooyala
paloomaroo oochvasa pavanamandoonda nee bhavamboo teleepenee ooyala
ooyala ooyala ooyala ooyala ooyala ooyala ooyala ooyala 

dachooko nee padalakoo
 
dachooko nee padalakoo taga ne cheseena poojaleevee
poochee nee keereetee roopa pooshpamooleeveyaya
dachooko dachooko dachooko
dachooko nee padalakoo taga ne cheseena poojaleevee
poochee nee keereetee roopa pooshpamooleeveyaya
jo achyootananda jojo mookoonda lalee paramananda rama goveenda jojo jojo
ksheerabdee kanyakakoo sreemahalakshmeekeenee
neerajalayakoonoo neerajanam neerajanam neerajanam 


veenaro bhagyamoo veeshnoo kadha
 
veenaro bhagyamoo veeshnoo kadha
 
chereeyasodakoo seesooveetadoo
daroonee brahmakoo tandreeyoo neetadoo
chereeyasodakoo seesooveetadoo
daroonee brahmakoo tandreeyoo neetadoo
chereeyasodakoo seesooveetadoo
 
anoorenoo pareepoornamaeena roopamoo
aneemadee seeree anjanadree meedee roopamoo
anoorenoo pareepoornamaeena roopamoo
aneemadee seeree anjanadree meedee roopamoo
anoorenoo pareepoornamaeena roopamoo
 
emanee pogadoodoome eeka neenoo amanee sobagoola alamelmanga
emanee pogadoodoome
 
vedookondama vedookondama vedookondama venkatageeree
venkateswaroonee vedookondama
vedookondama venkatageeree venkateswaroonee vedookondama
yelamee koreena varaleeche devoode
yelamee koreena varaleeche devoode vadoo alamelmanga vado
 alamelmanga sreevenkatadhree nadhoode
vedookondama vedookondama venkatageeree venkateswaroonee vedookondama
vedookondama vedookondama vedookondama..
yedoo kondala vada venkataramana goveenda goveenda
yedoo kondala vada venkataramana goveenda goveenda
yedoo kondala vada venkataramana goveenda goveenda
 
eendareekee abhayamboo leechoo cheyee
kandoovagoo manchee bangaroo cheyee
eendareekee abhayamboo leechoo cheyee


podagantimayamimoo purooshotama
 
purooshotama purooshotama purooshotama
podagantimayamimoo purooshotama
mamoo edayakavaya koneti rayada
podagantimayamimoo purooshotama
mamoo edayakavaya koneti rayada
podagantimayamimoo purooshotama
 
korimamoo nelinati kooladaivama chala nerichi peddalicchina nidanama
garavinchi dappideerchoo kalameghama
garavinchi dappideerchoo kalameghama
garavinchi dappideerchoo kalameghama makoo cheroova chitamooloni sreenivasooda
 
podagantimayamimoo purooshotama
 
chedaneeka bratikinche siddhamantrama
chedaneeka bratikinche siddhamantrama
rogaladachi rakshinche divyaooshadhama
badibayaka tirige pranabandhooda
badibayaka tirige pranabandhooda
badibayaka tirige pranabandhooda
mamoo gadiyinchinati srivenkatanadhooda
 
podagantimayamimoo purooshotama

neegama neegamanta
neegama neegamanta varneeta manohara roopa nagaraja dharooda sreenarayana
neegama neegamanta varneeta manohara roopa nagaraja dharooda sreenarayana
narayana sreemannarayana narayana venkata narayana
 
deepeenchoo vaeeragya deevya saoomkhyambheeya
nopaka kada nannoo nodabaroopoochoo
paeepaee
paeepaeena samsara bandhamoola katevoo
na palookoo cheloona narayana
paeepaeena samsara bandhamoola katevoo
na palookoo cheloona narayana
neegama gamadanee sagamagasanee
 
neegama neegamanta varneeta manohara roopa nagaraja dharooda sreenarayana
 
neesa ga sagasagasagasaga daneesagamagasagamaga saneedhasa
neesadha sagama gamaga madanee dhaneesa magasaneedhamagasa 
veeveedha neerbhandhamoola
veeveedha neerbhandhamoola vedala droyakanannoo bhavasagaramoola
dadabadajetoora..
deeveejendravandhya.sree teeroovenkadreesa
deeveejendhravandhya.sree teeroovenkadreesa navaneetachora sree narayana
neegama sagamagasaneedhamaganee
neegama gasamagadhamaneedhasa
 
neegama neegamanta varneeta manohara roopa nagaraja dharooda sreenarayana
  
kaundalo nelakona
 
kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
kondalanta varamooloo gooppedoovaadoo
kondalanta varamooloo gooppedoovaadoo
kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
kondalanta varamooloo gooppedoovaadoo
 
Kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
kaundalo nelakona koneti raayoodoovaadoo
 
 
imoko
 
imoko 
goveenda neeschalalanda mandara makkaranda
nee namam madhuram nee roopam madhuram nee sarasa srungara keertana
madhuratee madhuram swamee ah ha
 
imoko imoko
cheeguru tadharamuna yeda neda kasturee neendenu
bhameenee veebhunaku vraseena patreeka kadu kada
 
kaleekee chakoraksheekee kada kannulu kempaee tocheena
cheluvambeeppudee demmo cheenteempare chelulu
naluvunapranesvarupaee nateena a kona choopulu
naluvunapranesvarupaee nateena a kona choopulu
neeluvuna perukaga nanteena netturu kadu kada
 
imoko imoko
cheeguru tadharamuna yeda neda kasturee neendenu
bhameenee veebhunaku vraseena patreeka kadu kada
 
jagadapu chanuvula jajara sageenala manchapu jajara
jagadapu chanuvula jajara sageenala manchapu jajara
tareeka jam jam jam jam jam jam keedadadhakeetdhum
mollalu turumula mudeecheena baruvuna mollapu sarasapu mureepemuna
jallana puppodee jaraga pateepaee challe rateevalu jajara
jagadapu chanuvula jajara sageenala manchapu jajara
tha danak tha janak tha dheeneektha dadheenthanakatheem
barapu kuchamulapaeepaee kaduseengaram nerapedu ganda vodee
cheruva pateepaee cheendaga padatulu sareku challeru jajara
 
imoko imoko
cheeguru tadharamuna yeda neda kasturee neendenu
bhameenee veebhunaku vraseena patreeka kadu kada
 
thakthadheem thajanuthan keeddathakeetdhum thakthadheemajanu thadheem
thakeedthom thadhee thajano thanajanu thajanu thakdheem
geenthadhakdheem geenathadhathakeedadada 
beenkapu kootamee penagetee chematala pankapu pootala pareemalamu
venkatapateepaee veladulu neencheru sankumadambula jajara
 
imoko imoko
cheeguru tadharamuna yeda neda kasturee neendenu
bhameenee veebhunaku vraseena patreeka kadu kada
 
 
govinda sritha 
 
govinda sritha 
govindasrita gokoola broonda pavana jayajaya paramananda
govindasrita gokoola broonda pavana jayajaya paramananda
harinamame kadoo anandakaramoo maroogavo maroogavo maroogavo manasa
harinamame kadoo anandakaramoo maroogavo maroogavo maroogavo manasa
ranga ranga rangapati ranganadha nee singarale tarachaya sriranganadha
ranga ranga rangapati ranganadha nee singarale tarachaya sriranganadha
ramoodoo raghavoodoo ravikooloo ditadoo bhoomijakoo patiyaina pooroosha nidhanamoo
ramoodoo raghavoodoo ravikooloo ditadoo bhoomijakoo patiyaina pooroosha nidhanamoo
ramoodoo raghavoodoo ravikooloo ditadoo
ram ram sita ram ram sita ram
periginanadoo choodaro pedda hanoomantoodoo
periginanadoo choodaro pedda hanoomantoodoo paragi nana vidyala balavantoodoo
vedamooloo sootimpaga vedookaloo daivaraga adarinchi dasoola mohana narasimhoodoo
chakani taliki changoobhala tana chakera moviki changoobhala
chakani taliki changoobhala tana chakera moviki changoobhala
chakani taliki changoobhala tana chakera moviki changoobhala
chakani taliki changoobhala
chakani taliki changoobhala
kattedoora vaikoonthamoo kanachayina konda tettelaye maheemale
tiroomala konda tiroomala konda
kattedoora vaikoonthamoo kanachayina konda tettelaye maheemale
tiroomala konda tiroomala konda
tirooveedhoola merasi deva devoodoo
tirooveedhoola merasi deva devoodoo garimala minchina singaramoola todanoo
tirooveedhoola merasi deva devoodoo 
 
brahmamokate para brahmamokate
brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate
tandanana ahi tandananapoore...tandanana bhala..tandanana
para brahmamokate para brahmamokate
tanadanana bhala tanadanana
 
nindararajoo nidrinchoo nidrayoonokate andanelantoo nidra adiyoo nokate
mendaina brahmanoodoo mettoobhoomi yokate chandaloodoondetti sari bhoomi yokate
 
brahmamokate para brahmamokate
brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate
tandanana ahi tandananapoore...tandanana bhala..tandanana
 
kadagi enoogoo meeda kayoo yendokate poodami soonakamoo meeda polayoo yendokate
kadoopoonyoolanoo papakarmoolanoo sarigava jadiyoo srivenkateswaroo namamokate
kadoopoonyalanoo papakarmoolanoo sarigava jadiyoo srivenkateswaroo namamokate
 
brahmamokate para brahmamokate
brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate para brahmamokate
tandanana ahi tandananapoore...tandanana bhala..tandanana
 

Follow Me on Pinterest
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More